Новости
Home / Новости / “УДАРНИЧКИ ЗА НАРОД!” Представљени слоган и Манифест Социјалистичке партије